• İSLÂM’A GÖRE OLAĞANÜSTÜLÜK (VE MUCİZE)

  İNSANLIĞIN GELİŞİM EVRELERİ VE MUCİZELER – AKLÎ / USSAL VE DUYUSAL MUCİZELER – GAYB İLMİ / METAFİZİK – HİPNOTİZMA – RUHLARIN ÇAĞIRILMASI – BÜYÜCÜLÜK – RÜYALAR – KOZMİK / EVRENSEL YASALAR VE MUCİZELER – TOPLUMSAL, BİREYSEL SUÇLAR VE İLAHİ CEZALARI)

  TEWFİQ SIDQÎ

  TERCÜME: DİLEK SUCU

  İnsanoğlu, varoluşunu anlamlandırmaya çalıştığı tarihsel sürecinde çocukluk evresine benzer, uzun denilebilecek bir dönem geçirdi. Öyle ki, vehim ve hurafeler insan aklı üzerinde egemen olmuş, insanlar arasında aldatıcı, büyücü ve sihirbazlar çoğalmıştı. Bunlar, insanları iftira ve yalanlarıyla nüfuzları altına almış ve tüm işlerinde yetki sahibi olarak davranmaya başlamışlardı. Continue Reading

  3 Mart 2018 • Genel

 • SEMBOLİZM/ŞEKİLCİLİK

  MEHMET ÇOBAN

  Geçmişten bugüne, düşünce ve yaşam ilişkileri, şekilcilik, muhafazakârlık, modernlik gibi kavramlarla tartışılmıştır.

  Yaşamı kuran dinler, ideolojiler, örfler, siyasal biçimlenmeler, hukuk sistemleri, sanat ve edebiyat konuları sözü edilen tartışmaların dışına çıkamaz.

  İlericiliği, gelişmeciliği temsil ettiği düşünülen modernize olmak… Continue Reading

  3 Mart 2018 • Genel

 • ÖZGÜN VE ÖZNEL BİR ‘İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ’ MÜMKÜN MÜDÜR?

  ARİF ARCAN

  Giriş

  Kültür ve medeniyet kavramsallaştırmasının genel kabul görmüş bir tanımlaması bulunmamaktadır. Bu kavramların neye tekabül ettiği sorusuna verilmiş cevapların çokluğu, ortak bir kavramsallaştırma etrafında dahi buluşulamamış olduğunu göstermektedir. Kaldı ki bu kavramsallaştırmalar modernizmin üretimleri olup modern sosyal bilim disiplinlerinin uğraşısı alanına girmektedir. Dolaysıyla ‘İslâm Kültür ve Medeniyeti’ kavramsallaştırmasına uzak geçmişimizden bir dayanak bulabilmenin imkânsızlığı tartışmamızı daha başta zora sokmaktadır.  Continue Reading

  3 Mart 2018 • Genel

 • ÇOCUKLARIN DÜNYASI

   

  ADİL AKKOYUNLU

  Ağlayan bir çocuk görünce, onunla beraber ağlamak geliyor içimden… Gülen bir çocuk görünce de, gülmeden edemem. Continue Reading

  3 Mart 2018 • Genel

 • İNSANIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL KİRLENME SORUNU

  (1-İNSANIN İSİM ALMA SÜREÇLERİ)

  ALİ YALÇIN

  Yegâne İlah ve Yaratıcı olan Allah tarafından insana önerilen bireysel veya toplumsal sorumlukların, kabul edilebilir geçerli bir mazeret olmaksızın terk edilmesi “Kirlenme”dir. Continue Reading

  3 Mart 2018 • Genel

 • AKİBET MUTTAKİLERİNDİR

  Yasemin Şüheda

  Size tek bir öğüdüm var.

  İster başkaları ile ister yalnız iken

  daima Allah’ın huzurunda

  olduğunuzu unutmayın!” (Sebe/46) Continue Reading

  1 Mart 2018 • Genel

 • ALİYA İZZET BEGOVİÇ

  İslami düzen… Neslimizin düşündüğü, konuştuğu ve hissettiği ile bu kelimenin mânâsı nedir? İslami düzen, en kısa biçimde şu şekilde tanımlanabilir: Din ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve çıkarlar, manevi toplum ve devlet, gönüllülük ve zorlamanın birliğidir. Continue Reading

  1 Mart 2018 • Genel

 • FALCI

  Ömer Salim Elhacı

   Çeviri: Nurettin Ceviz

  Ve gözlerini dikti falcı

  Sol elimin avucuna

  Nasıl bir efsanesin dostum, dedi Continue Reading

  1 Mart 2018 • Genel

 • ŞEF MAHKO VE OĞUZ’ UN FATİHA’ SI

  MAKALE/NURETTİN ÖZCAN

  O gökleri yükseltti (ve her şey için) bir ölçü koydu

                                                                                                  Enbiya-7

               İnsan hayatının en temel kavramlarından birisi, bilindiği gibi ihtiyaç kavramıdır. Maddesi ve mânâsıyla, insan hayatının her dokusunda hissedilen bu eksiklik ve bunun temin edilmesi hadisesi, insan fıtratının en âcil bir durumudur. Tarihsel bir geçmişten bizler biliyoruz ki, hayatın sosyal inşası, ihtiyaç, zaruret tabanı üzerine kurulur, tamah, istismar ve sömürü gerçeğiyle devam eder. Zira ihtiyaç olarak görmeye alıştırıldıklarımız çok zaman, bizi ne tarafa çekeceği belli olmayan hislerimizin en karanlık tarafıdır. Continue Reading

  7 Şubat 2018 • Genel

 • İSLAM İKTİSADI

  Altan Murat ÜNAL

  İslam, bireysel hayattan toplumsal hayata, inançtan ibadete, ahlâktan siyasete, sanattan iktisada kadar hayatın her yönünü bütünüyle ele alan bir dindir. İslam’ın diğer alanlarının öğrenilmesi, uygulanması ne kadar önemliyse iktisada ait hükümlerin öğrenilmesi, uygulanması da o kadar önemlidir. Continue Reading

  7 Şubat 2018 • Genel

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisiforklift kiralamawebtasarımfantazi giyimnem kurutmaland rover yedek parçateleviyon servis