FURKAN SURESİ 30. AYET TEFSİRİ

 

ABDULHAMİD BİN BÂDİS[1]

 

Tercüme: Orhan Güvel

 

Hz. Peygamber’in, Kavminin Kur’an’dan Yüz Çevirmesi Hususundaki Şikâyeti

 

] وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هٰـذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُورًا[

“O gün Peygamber, “Ey Rabbim! Benim [müşrik] halkım bu Kur’an’ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördü” diyerek Allah’a şikâyette bulunacaktır.” Furkan/30

 

Ayetin bağlamı ]المناسبة[   

Allah (cc), müşriklerin Kur’an’a karşı dile getirdikleri asılsız sözlere[1], ondan yüz çevirmeleri ve ondan alıkoymalarına, kıyamet gününde; dünyada takındıkları bu tavır hakkındaki hasret ve pişmanlık içerikli sözlerine[2] değindikten sonra, Hz. Peygamber’in; onlar hakkında Kur’an’ı terk etmeleri ve ondan yüz çevirmelerinden kaynaklanan şikâyetine yer vermiştir.

 

Kelimeler ]المفردات[

 

مَهْجُورًا: Terkedilmiş, ilişki kesilmiş, istenmeyen

الرَّسُولُ: Muhammed (as)

 قَوْمِهKureyş

 

] Terkiplerالتراكيب[

“Ya Rabbi” ifadesi, Hz. Peygamber’in, yücelterek rabbine sığınması ve ona olan güveninin büyüklüğünün tezahürüdür. Bunun yanısıra onun, efendisi; işlerini düzene koyan ve sürekli olarak kendisini nimetlendirene karşı olan bağlılığının kemaliyetine işaret eder. Kureyş’ten kendi kavmi diye söz etmesi ve onları kendine izafe etmesi قَوْمِىKur’an’dan bahsederken yakınlık bildiren ismi işaret هٰـذَاkullanması, onların; Kur’an kendilerine yakınken onu terk ederek işledikleri cürmün büyüklüğünü açıklar niteliktedir. Kur’an’ı onlara kendi içlerinden, yakınlık itibarıyla onlara en yakın insan getirmişti. Onlar ise etraflarındaki insanları Kur’an’dan alıkoydular ve ondan uzaklaştırdılar. Bu ise alıkoymanın en çirkin ve en zalimce olanıdır.

اتَّخَذُوا هٰـذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُورًا ifadesi, onların Kur’an’ı, yüz çevirmekle özdeştirdikleri ve onu Kur’an’ın sıfatlarından biri olarak telakki ettiklerini gösterir. Bu ise ayette ‘yüz çevirdiler’ anlamına gelen “هجروه”ifadesini kullanmaktan daha büyük bir şeydir. Çünkü bu ifadede, onların Kur’an’dan yüz çevirmesinin sürekliliğine ve bu husustaki kararlılıklarına delalet eden bir anlam yoktur.

 

[المعنى]   Ayetin manası

 

Hz. Peygamber -kavmini- şikâyet ederek rabbine şöyle söylemiştir: Beni Kur’an’la,  kendilerine onu okumam için göndermiş olduğun kavmim, ondan -insanları- alıkoydular ve onu terk ettiler. Bu terk etme ve yüz çevirme hususunda da kararlılık gösterdiler.

 

[استنتاج واعتبار]  Çıkarım ve ibret alma

 

Hz. Peygamber’in Kur’an’dan yüz çevrilmesi hakkındaki şikâyeti, bu durumun onun nezdinde işlerin en zorlarından ve en sevimsiz olanlarından olduğunun delilidir. Kur’an’ın bu şikâyeti anlatıyor oluşu, Kur’an’dan yüz çevirenlere yönelik olarak, Allah’ın; Peygamber’inin bu şikâyetine cevap olarak onların başına getireceği ceza hususunda büyük bir tehdittir. Her ne kadar Kur’an’dan yüz çevirmenin en üst mertebesi ona iman etmemek olsa da, ondan her yüz çevirenin bu şikâyetten ve tehditten bir nasibi vardır.

 

[تنزيل]  Tenzîl

 

Biz Müslümanlar olarak Kur’an’ın, Allah’ın kitabı olduğuna iman etmekle beraber, uzun süredir ondan yüz çevirmiş bir durumdayız. Kur’an, kesin akli delilleriyle birlikte inanç esaslarının tümünü genişlemesine açıklamışken, biz bu delillerden yüz çevirdik. Bunun üzerine bu deliller, sem’i deliller, kesinlik ifade etmezler dedik ve -inanç esaslarını açıklamak için- karmaşık kelami yollara başvurduk. Öyle ki bu yollar, bünyesinde sayılı problemler barındıran, türedi bir literatüre sahip olan, insanların -özellikle İslami ilimler alanında ihtisas sahibi olmayan Müslümanların- bilgi sahibi olmaları zor olan bir alandır.

[1] Bk. Furkan/4-5

 

[2] Bk. Furkan/27-29

 

 

 

(Yazının devamı için, Nida Dergisi, 176. “Ulus Devletler Toplamı # Hanif Millet. Ümmet” sayısını edinebilirsiniz.)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisiforklift kiralamawebtasarımfantazi giyimnem kurutmaland rover yedek parçateleviyon servis