İKTİSADÎ HAYAT VE TEMEL PRENSİPLER

MAKALE/Ramazan YAZÇİÇEK

Giriş

Kur’an, insanlığın hayatına yön vermek için gönderilmiştir. Vahyin belirleyiciliğinin yerini alan dönemsel cahilî anlayışlar, karaları ve denizleri fesadın kaplamasının sebebidir. Günümüz modern cahiliyesi adeta dönemsel bozulmaların bütün izlerini taşımaktadır.

Modernizmin kıble edindiği akıl (us), ‘akletmenin’ zorunlu unsuru olmaktan çıkartılmış adeta akide haline getirilmiştir. Sekülarizm, vahyin telkin ettiği inancın yerini tamamen dehri bir anlayışa terk etmiştir. Modernizmle hayatın toplamına şamil bir müdahale hedeflenmiştir. Modern aklın ev sahibi Batı, seküler ilkeleri sorgulanamaz iman rükünleri gibi kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu müdahale, kastıyla çelişik olarak dinin sınırlarına dair belirlemelere varıncaya dek genişledi. Neticede hayatın tümüne dönük kuşatma, iktisadî alanı dışarıda bırakamazdı ve öyle de oldu. Ve hülasa Modernizm, seküler talepleriyle insanı yeniden tanımlamaya ve yaşamını yeniden dizayn etmeye koyuldu.

Kur’an’da İslâm’ın dışında da dinlerin olduğuna dikkat çekilmekte ve İslâm’ın dışındaki dinlerin mevcudiyeti prensip olarak kabul edilmektedir. Ancak Allah (c.c.)’nün seçip beğendiği dinin “İslâm” olduğu belirtilmektedir.

Kur’an’da din terimine yüklenen genel anlamların yanında bir de özel anlam vardır. Buna göre, insanın bütün yaşamında takip ettiği asıl yol, hayat tarzı, benimseyip takip etmesi için konulan esaslar Allah tarafından belirlenmiştir. Bu yolun adı İslâm’dır. İslâm dini, akıl sahiplerini kendi iradeleri ile Resûlullah (s.a.v.)’in getirdiklerini kabule çağıran, insan yaşamını topyekûn düzene koymayı amaçlayan ilâhi kanundur.

Kur’an’ın din terimine yüklediği anlamları dikkatten uzak tutmadan düşündüğümüzde, kişinin, yolunu izlediği toplum, peşi sıra gittiği düşünce, fikir ve yasa; hülasa her bir yaşam tarzı aslında şahsın dinidir. Yaşam tarzı, insanın yaratılış tefekkürünü, vazifesini, siyasî, hukukî, ahlakî anlayışını olduğu gibi içtimaî ve iktisadî anlayış ve faaliyetlerin tümü içerir.

Kur’an, insan hayatının bütün safhalarıyla ilgilenir ve tümüne ışık tutar. İktisadî meselelerin insan hayatının hemen her safhasında söz konusu olduğu düşünülürse, Kur’an vahyinin iktisadî meselelerle de ilgilenip belirleyici hükümler va’z ettiği görülür. Bu, ed-din olarak İslâm’ın yaşam tarzı olduğu tanımıyla da örtüşen bir durumdur.  Enfûs (iç/nefs) ve afâk (dışa dair), maddî-mânevî bütün zaman ve zemin, eylemsel her bir iş-oluş denilebilecek konular, yaşam tarzının içinde yer alır. Kur’an da, yaşamın tümünü öngörerek muhatabını terbiye eder.

YAZININ DEVAMINI 182. SAYIDAN OKUYABİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisikombi servisfantazi giyim