Modern Dünyada İslâmi Cemaatlerin Bazı Sorunları

Yazar: Hüseyin Pehlivan

Modern dünyada, mevcut devlet yapısı ve içinde yaşadığımız toplumsal vakıada İslâmi cemaatin sorunlarını analiz etmek “Müslüman Cemaat”in var olup olmadığı ve meşruluğu konusunu tartışmayı aşmış olmayı gerektirmemelidir. Günümüzde bu konuyu tartışıyor olmanın oluşturacağı farkındalık, Müslüman cemaatin varlığını ve temellenmesini destekleyecek tarafa yönlenmesine katkı yapacaktır. Sahih mânâda Müslüman cemaat olmanın icapları konusunu mütemadiyen irdelemek her dönemde olduğundan daha çok modern dönemde Müslümanlığın boynunun borcu görünmektedir.

Müslümanlık hedefi cemaat olarak mükellefiyetlerini icra edebilir bir mensubiyettir. Bu gerçekten hareketle varoluş vasatı olan modern dünyayı doğru kavramak onun Müslümanlık açısından imkân ve imkânsızlıklarını sağlıklı ve sürekli analiz etmek, onun ortamında filizlenip gelişim gösterebilmesini başarması açısından elzemdir. Egemen modernitenin bireysel ve toplumsal olarak kitleleri nereye sürüklediğini görememek, ulus-devlet ve aygıtlarının Müslümanlığı araçsallaştırmasını fark edememeğe sebep olmaktadır. Böylece günümüzdeki gibi egemen modernite tarafından devşirilmiş bir Müslümanlık vakıası ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu meyanda modernlik ideolojisini, onun başat mekânı olarak kenti, akıl yapısını dönüştürücü etkileriyle kültürleyip biçimlendiren teknolojiyi ve araçlarını, bunların avantaj ve dezavantajlarını analiz şarttır. Bugün Müslüman cemaatin sorunlarından birisi de bu konulara karşı duyarlılığının ana gövdesini koruyacak bir savunma hattı tesis etmeye yeterli olamamasıdır. Bunun evvel emirde telafisi şarttır.

İkinci olarak Müslümanlık kendi mensubiyetini teorik ve pratik mânâda sorgulamalıdır. Kur’ân ahlâkı çerçevesinde halinin muhasebesini yapmalıdır. Zihniyetini vahye dayalı ve Peygamber örnekliğinden mülhem bir akıl yapısının tesisi doğrultusunda inşaya çalışmalıdır. Bu uğraş, hayat boyu sürdürülecek bu seçiş ve iradeyle mensubiyetini beslemeyi sürdürmelidir. Bunu gerçekleştirme sürecinde Müslüman cemaat kendi dilini ve kavramsal yapısını da oluşturup korumaya özen göstermelidir. Müslüman cemaat başka mensubiyetlerin kavramlarını kullanarak hayatı, varlığı kavrama ve kendini ifade görevini yerine getiremez. Günümüzde Müslümanlığın başlıca sorunlarından biri, başka kavramsal yapıların dilini kullanarak kendini ifade veya bu kavramsal yapıları meşruiyet kazanma hesaplarıyla içselleştirmesi gerektiğini düşünüyor olmasıdır. Özellikle modernitenin kavramları karşısında Müslümanlar ciddi zaaf göstermektedir. Müslümanlar bu mânâda neye tekabül ettiğini anlamak için aynaya daha dikkatle bakmak mecburiyetindedir.

(Yazının devamı için, Nida Dergisi, 178. “Savaş, ölünce değil; düşmana benzeyince kaybedilir” sayısını edinebilirsiniz.)

Önceki Konu:
Sonraki Konu:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisikombi servisfantazi giyim