MÜSLÜMAN ENTELEKTÜELLERİN MİLLİYETÇİLİKLE BULUŞMALARI

 

Yazar: Altan Murat ÜNAL

 

İslâm asabiyeti (kavmiyetçiliği), etnik milliyetçiliği cahiliye anlayışı olarak
görür. Toplumun birliğini bozan; başka toplumlara düşmanlığı, zulmü ve hakareti
meşru gören ırkçılığın İslâm’la örtüşmesi mümkün değildir. Soya, kavme, dünyevi
çıkarlara dayalı her çağrı, İslâm’ın yerine ikame edilmek istenen cahiliye
çağrısıdır. İslâm’a göre insanlar iki gruba ayrılır: İman edenler ve iman
etmeyenler. Yani, insanları birbirinden ayıran ana unsur dini inanıştır. Bu nedenle
hangi kavimden olursa olsun Müslümanlar kardeştir.
İnsanların değerler skalasında, zihinsel dünyasında yaratılıştan gelen
özellikler onların üstünlükleri ya da aşağılanmaları olarak değerlendirilemez.
İnsanlardaki dil, renk gibi bazı farklılıklar bir ayrımın, dışlamanın konusunu
oluşturamaz. Çünkü bu gibi farklılıklar birer işarettir, Allah’ın ayetlerindendir.
Yaratılıştan gelen farklılıklar birer çeşitliliktir, zenginliktir. Bu farklılıkların
toplumların tanışıp kaynaşmaları için vesile olması gerekirken; yaratılış gayesinin
aksine savaşların, dünyayı parselleme arayışlarının zeminini oluşturması
üzücüdür doğrusu.

Kavmiyetçiliğin makro ya da mikro düzeyde değişik yansımaları olabilir.
Milliyetçilik, ulusalcılık, aşiretçilik, bölge ya da ülke renkleri… Hangi şekilde
olursa olsun, tüm nitelemeler yapay ayrıştırmalarla yapılmaktadır.
“Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in
çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da
Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da
kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan
korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır.”
diyor Rasulullah Veda Hutbesi’nde.
Cahiliye fanatizmi olan kavmiyetçiliğin bazı dinamikleri mevcuttur
kuşkusuz: Irk, dil, tarih… Hiç kimse rengini, soyunu seçme özgürlüğüne sahip
değildir. Yaratılış farklılığını bir üstünlük olarak görüp bunu <tneye dönüştüren ve
ateşten yaratılmayı topraktan yaratılmaktan daha üstün gören İblis olmuştur.
(Yazının devamı için, Nida Dergisi, 176. “Ulus Devletler Toplamı # Hanif Millet. Ümmet” sayısını edinebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisikombi servisfantazi giyim