OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİN EĞİTİMİ V

Yazar: Cenk Ağ

2.3.  Çocuğun Allah Tasavvuruna Etki Eden Bazı Faktörler

Yazı dizimizde Allah tasavvuruna etki eden yaş ve cinsiyet faktörünü ele almıştık. Bu sayıda kaldığımız yerden devam edip çocuğun Allah tasavvuruna etki eden faktörlerden ve kişilik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

2.3.3. Kişilik Özellikleri

Çocukların yaşları ve cinsiyetleri kadar kişilik yapıları da onların Allah hakkındaki düşüncelerini etkilemektedir. Bunun aile yapısıyla, ebeveynin çocuğa karşı ilgi ve davranışlarıyla yakından ilgili olduğu görülmektedir. Çocukların Allah inancına ilişkin derinlemesine yaptığı araştırmada Heller, çocukların yetiştikleri aile ortamına bağlı olarak 6 tür Allah inancına sahip olduklarını belirtmektedir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz.

Çocuklar arasında baskın olan birinci tür Allah anlayışı, Allah’ı arkadaşça ve dostça bir varlık olarak kabul etmeleridir. Allah, çocuğun gözünde hayali bir oyun arkadaşı gibidir ve çocuk için bu ilişki mutluluk vericidir. Bu tarz düşünceye sahip olan çocukların genellikle çok fazla olumsuz duygu ve düşünceleri olmaz. Böyle bir Allah tasavvuru olan çocuklarda iki tür durum düşünülebilir. Birincisi, aile ve çevresinde gördüğü olumlu duyguları Allah ile de ilişkilendirmesi ki bu sağlıklı bir durumdur. Diğer bir düşünce şekli de hayatında eksik olan sevgiyi böyle bir Allah tasavvuru ile doldurmaya çalışmasıdır.

İkinci bir Allah inancı şekli olarak, çocukların öncekinin tam aksine, kızgın ve cani bir Allah tasavvuruna sahip olmalarıdır. Bu çocukların Allah tasavvuruna göre Allah sadist bir şekilde davranır ve eylemlerinde sevgi ve şefkatten uzak, keyfine göre hareket eder. Bu tür inanca sahip olan küçük çocuklar ya böyle bir Allah’tan korkarlar ya da bu kötü niyetli güçlü Allah’a alışarak büyümek isterler. Genellikle bu tür inanca sahip olan çocukların ebeveynleri ile yaşadıkları ve tecrübe ettikleri olayları Allah tasavvurlarına da yansıttıkları görülmektedir.

Çocuklar arasında baskın olan üçüncü tür bir Allah anlayışı da, uzak bir yerdeki Allah resmidir. Çocuklar bazen bu Allah’a ulaşmak isterler, fakat ona ulaşmanın imkânsızlığını düşünerek vazgeçerler. Bu tür inanca sahip olan çocuklar incelendiklerinde genellikle ailede, eşler arası veya kendisi ile anne-babası arasında ilişkisel bir uzaklık olduğu görülmüştür. Çocukları böyle bir uzak Allah anlayışına iten sebeplerden biri de kendi içsel yalnızlıklarını Allah tasavvurlarına yansıtmalarıdır.

(Yazının devamı için, Nida Dergisi, 178. “Savaş, ölünce değil; düşmana benzeyince kaybedilir” sayısını edinebilirsiniz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisiforklift kiralamawebtasarımfantazi giyimnem kurutmaland rover yedek parçateleviyon servis