SORUMLULUK BİLİNCİ

Altan Murat ÜNAL

Varlık dünyasının en mükemmeli olarak yaratılan insanın hayatını anlamlı kılan en
önemli husus ona bir takım sorumluluklar verilerek ilahi kudret tarafından “mükellef”
konumuna yükseltilmesidir. Meleklerin bile gıpta ettikleri bir konumdur bu. İnsanı mükellef
kılan Kur’an nihilist yaklaşımı reddederek sorumluluk anlayışıyla gayeliliği ön planda
tutmaktadır.
Kur’an açısından sorumluluk kavramını, ilahi vahyin prensiplerini, peygamberi seziş
ve anlayış şekline uygun olarak insanın kendi dünyasına hâkim
kılması, söz ve davranış olarak yaşamak gayretinde olmasıdır. “Kıyamet günü hiçbir kul
ömrünü nerede tükettiğinden, bilgisiyle ne iş yaptığından, malını nereden kazanıp nereye
harcadığından, bedenini nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden
kıpırdayamaz.” (Tirmizi) hadisi sorumluluğa değinmekte ve sorumluluğun çerçevesini
çizmektedir.
“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyame, 36) şeklindeki ayetler
insanları uyarmakta, sorumluluğun evrensel anlamda herkesi kuşattığını ifade etmektedir.
Şöyle ki, sorumluluk duygusu ve davranış bilinci insanın varoluş gayesinin esasını oluşturur.
“Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının
ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerinde ölmeyin.” (Ali İmran, 102)
ayeti Allah’a karşı gelmekten hakkıyla sakınmak ve O’na karşı takva, itaat ve sorumluluk
görevini eksiksiz olarak yerine getirip Müslüman olarak can vermek gerektiğini
belirtmektedir.
Sorumluluk kişinin üzerine aldığı her şeyden hesap vermeye hazır olması demektir.
Sorumluluk alan insan hesap verir; kendi bilincinin, gücünün ve kendi eyleminin sınırları
içinde hareket eder. Sorumluluk bilinci hataların en aza indirilmesinde rol oynayacağı gibi
fıtrata uygun yaşamak için gerekli önlemlerin alınmasını da sağlar. Bu nedenledir ki, insanın
sorumluluk bilinci seviyesi onun olgunlaşma seviyesini de gösterir.

Yazının devamını 180. sayıdan okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisikombi servisfantazi giyim