Makale

Şef Mahko ve Oğuz’un Fatihası

Okunma: 170 O gökleri yükseltti (ve her şey için) bir ölçü koydu  (Enbiya-7) İnsan hayatının en temel kavramlarından birisi, bilindiği […]

İKBALİN “ENE”Sİ ve EGONUN İKBALİ

Okunma: 451 Milat’tan önce yaşayan Arşimet’in şöyle dediği rivayet edilir: “Bana kâinatın dışında sabit bir nokta verin, kâinatı yerinden oynatayım.” […]

İSLÂM DÜŞÜNCE GELENEĞİ

Okunma: 869 Nida Dergisi, 199. Sayı / Kasım – Aralık / 2020 Bir vakıa olarak var olmakla birlikte “İslâm Düşüncesi” […]

İslam Sosyalizmi ve Ali Şeriati

Okunma: 1.075 Nida Dergisi / Kasım / 2014 / 166. Sayı İslam sosyalizmi aslında eski bir tartışmadır. Bu tartışma 1940’lı […]

Gelecekte İnsan

Okunma: 1.378 Kimi temel kavramlar günlük yaşamımızın içine o kadar çok girerler ki, kavram bilincimizde herhangi bir yer etmezler. Biz […]

İletişim Geldi İletişim Bitti

Okunma: 1.798 Sercan Ünğan- “İnsanlar sevilmek için yaratıldılar,eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.” Cemil […]

Hilm ve Halim’in Semantiği

Okunma: 1.827 Mustafa Akman- Bazı kavramların tümüyle, bir bölümünün ise kısmen tahrifata uğradığı, Kur’an’daki kullanılan anlam ve ilk dönemde üstlendiği […]

Kurgusal Kümeste Küme Elamanı Olmak

Okunma: 1.370 Ulusalcılık Ve Popülizm Siyasasında Kimliklerin Kaybı Arif Arcan- 20. yüzyıl, büyük anlatıların formüle etmiş olduğu ideolojiler çağıdır. Bütünleşme […]

Felsefenin Bir Kimliği Var mı

Okunma: 1.873 Felsefenin Kimliği, Kimliğin Felsefesine Dair Bazı Düşünceler – Mehmet Ulukütük– Giriş Bu makalede kimlik kavramı felsefenin kimliği üzerinden […]

Müslümanın ‘Kim’liği

Okunma: 1.403 Kürşat Atalar- ‘Kimlik’ meselesi, paradigmal bir değişimin yaşandığı modernite-sonrası dönemde, sosyal ve beşerî bilim çevrelerinin yoğun ilgisine mazhar […]

Kimlik – Nida Dergisi

Okunma: 1.031 ”Kimlik deyince ‘kimsin?’ Biz eskiden hüviyet derdik. Hüviyet yani o’luk, hüve yani… Benim kimliğim neyi gösteriyor? Bu adam […]