Makale

Duha Suresi

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Mekke’de nazil olmuştur. On bir ayettir ve el-Fecr suresinden sonra inmiştir. Müfessirler, sûrenin nüzul […]

“Üçüncü Yol Mukaddimesi” Üzerine

Eleştirel, üretken, mütefekkir bir şahsiyet olduğu kadar, düşünsel çabalarını siyasal ve toplumsal sorumluluğuyla da bütünleştiren, kazanımlarını paylaşan ve yaygınlaştırmaya çalışan […]

Dini Bir Şiar Olarak Kurban

(I) Arap dilinde kurb, karâbet, kurbiyyet, tekârub, tekarrub gibi çeşitli türevleriyle gerek maddî gerek manevî anlamda yakınlık ve yakın olmayı […]

Ekonomik Sistemler Açısından İsraf

En geniş anlamda ekonomik sistemleri incelediğimiz zaman, eşya ile ilişkileri bakımından farklı yaklaşımlar ortaya koyduklarını görürüz. İlk etapta dünyayı reddeden […]

İnsan Kekeleyen Tek Hayvandır

İnsanoğlu tarih boyunca kendisi üzerine düşünmüş ve “insan” tanımlamaları yapmıştır. ”İnsan konuşan bir canlıdır” demiş eski bir Yunan düşünürü. Yine […]

Kitabınız Yoksa Şahsiyetiniz de Yok

  “Rabbiniz yoksa özgürlüğünüz de yoktur. Özgürlüğü Tanrı’nın ötesinde arayan kişi kendisini reddetmiştir.” Dostoyevski  Müslüman kimliğin fikrî ve manevî karakteri […]

Şef Mahko ve Oğuz’un Fatihası

O gökleri yükseltti (ve her şey için) bir ölçü koydu  (Enbiya-7) İnsan hayatının en temel kavramlarından birisi, bilindiği gibi ihtiyaç […]

İKBALİN “ENE”Sİ ve EGONUN İKBALİ

Milat’tan önce yaşayan Arşimet’in şöyle dediği rivayet edilir: “Bana kâinatın dışında sabit bir nokta verin, kâinatı yerinden oynatayım.” Aslında benlik […]

İSLÂM DÜŞÜNCE GELENEĞİ

Nida Dergisi, 199. Sayı / Kasım – Aralık / 2020 Bir vakıa olarak var olmakla birlikte “İslâm Düşüncesi” tabiri modern […]

İslam Sosyalizmi ve Ali Şeriati

Nida Dergisi / Kasım / 2014 / 166. Sayı İslam sosyalizmi aslında eski bir tartışmadır. Bu tartışma 1940’lı yıllarda başlayarak […]

Gelecekte İnsan

Kimi temel kavramlar günlük yaşamımızın içine o kadar çok girerler ki, kavram bilincimizde herhangi bir yer etmezler. Biz hiçbir zaman […]

İletişim Geldi İletişim Bitti

Sercan Ünğan- “İnsanlar sevilmek için yaratıldılar,eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.” Cemil Meriç İletişimin […]

Hilm ve Halim’in Semantiği

Mustafa Akman- Bazı kavramların tümüyle, bir bölümünün ise kısmen tahrifata uğradığı, Kur’an’daki kullanılan anlam ve ilk dönemde üstlendiği fonksiyon ile […]

Kurgusal Kümeste Küme Elamanı Olmak

Ulusalcılık Ve Popülizm Siyasasında Kimliklerin Kaybı Arif Arcan- 20. yüzyıl, büyük anlatıların formüle etmiş olduğu ideolojiler çağıdır. Bütünleşme hareketleri bu […]

Felsefenin Bir Kimliği Var mı

Felsefenin Kimliği, Kimliğin Felsefesine Dair Bazı Düşünceler – Mehmet Ulukütük– Giriş Bu makalede kimlik kavramı felsefenin kimliği üzerinden ele alınmaya […]

Müslümanın ‘Kim’liği

Kürşat Atalar- ‘Kimlik’ meselesi, paradigmal bir değişimin yaşandığı modernite-sonrası dönemde, sosyal ve beşerî bilim çevrelerinin yoğun ilgisine mazhar olmuş bir […]

Kimlik – Nida Dergisi

”Kimlik deyince ‘kimsin?’ Biz eskiden hüviyet derdik. Hüviyet yani o’luk, hüve yani… Benim kimliğim neyi gösteriyor? Bu adam ve bu […]