• İMTİHANDAN ÇIKIŞ

  Fatıma Neşe Tuna

   

  ” Hayat filmini seyrederken mahcup olmayacak yiğitlere selam  olsun!”

  Her ölüm bir imtihan çıkışını hatırlatır bana.

  “İmtihanı bitti, imtihandan çıktı” derim o kişi için hüzünlenerek.

  Vakit dolmuştur. Continue Reading

  12 Ocak 2018 • Genel

 • KUR’AN VE CİHAD AYI RAMAZAN

  Prof. Dr. İbrahim Sarmış

  Genel olarak aç kalmak ve özel olarak Allah’ın rızasını kazanmak için oruç tutmak; insanın, duygularını kontrol altına almasını, böylece eğitilmesini sağlayan bir irade eğitimidir. Onun için geçmiş ümmetlere farz olduğu gibi Müslümanlara da farz olmuştur. Yüce Allah “Ramazan, insanlara rehberlik yapmak, bilgilendirmek ve yanlıştan doğruya yönelten bir ölçü olmak üzere içinde Kur’ân’ın indiği aydır” buyurarak bu gerçeği ifade etmektedir. Continue Reading

  11 Ocak 2018 • Genel

 • ORUÇ AYRICALIKTIR

  Mehmed Durmuş

   Oruç, bir tevhîd ayrıcalığıdır. Sadece mü’minlere özgüdür oruç. Sadece mü’minlere ayrıcalıktır savm. Tıpkı salâtın, haccın, zekâtın, cihâdın da bir ayrıcalık olduğu gibi. Sözü baştan almak gerekirse, İslâm bir ayrıcalıktır. Müslim seçkin kişidir. Allah katındaki yeri oldukça mûtenadır mü’minin. İslâm, yegâne İlâh’ın, âlemlerin rabbi, eşsiz-benzersiz Allah’ın, eşsiz benzersiz dinidir. İslâm’a dâhil olmak, müslimler sınıfına mensup olmak hayatın en büyük saadetidir. Bu saadetin başka örneği de yoktur. Continue Reading

  11 Ocak 2018 • Genel

 • ORUÇ HAKİKATI

  Makale/Tarık Ramazan

  Çeviri : Zeynep Gölen

  İslâm’ın temel esaslarından biri olan oruç, ay takviminin dokuzuncu ayı olan Ramazan’da Müslümanların tüm ayı oruçla geçirmesidir. Müslümanlar ve Gayr-ı Müslimler için oldukça mühim olan oruç ayının maksadını doğru kavramak önemlidir çünkü çoğu zaman çok şekilsel olarak oruç tutuyoruz; yemiyoruz, içmiyoruz fakat neden oruç tuttuğumuzun özüne varamıyoruz ve evvelki geleneklerden devam ederek onları teyit eden İslâmî bir gelenek olduğunu unutuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm’de Bakara Sûresi’nin 183. âyeti bunun önemine dikkat çeker: “Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayasınız diye oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde farz kılındı.” İslâmî geleneğe göre bunun anlamı; son vahyin takipçileri olduğumuz Müslümanlar olarak bugün yaptığımız ve yaşadığımız şeyin, bizden önce gelen insanlara ve önceki vahiylere muhatap olmuş tüm mesaj ve öğretilerin ayak izlerini takip ediyor olmasıdır (Elbette bu sadece Yahudi ve Hıristiyanlar için geçerlidir). Continue Reading

  11 Ocak 2018 • Genel

 • TAKVA SAHİBİ BİRİ ALLAH’TAN NİÇİN KORKSUN

  Ömer Şevki Hotar

  Bir şeyi korumak, zarar verecek şeylerden sakınmak, bir şeyi başka bir şeyle tehlikelere karşı koruma altına almak anlamındaki ”vikâye” kökünden gelen “ittika” sözlükte; kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, sakınmak, kendini muhafaza altına almak anlamlarına gelir. İttikanın isim şekline ise “takva” denilmektedir.

  Cahiliye döneminde de kullanılan bu kelimeler, ‘bir tehlikeyi önlemek üzere konulmuş engel ve siperi ifade ediyordu’ Kur’ân’ın nüzulünden sonra da yine sözlük anlamı itibariyle değişmemiş, belki kapsamı genişleyerek İslami bir mahiyet kazanmıştır. Continue Reading

  4 Ocak 2018 • Genel

 • RAMAZAN, KURAN VE TAKVA

  MakaleAdil Akkoyunlu

   

  “Kur’ân ayı” Ramazan, Kur’ân’a çağırıyor insanları. Kur’ân da, takvâlı olmaya çağırıyor.

  Takvâlı olmak; ancak Kur’ân’a kulak verip buyruklarına uymakla mümkün.

  Ramazan, Allah’a itaat edişin, boyun eğişin, kulluğun yıllık sınav zamanıdır. Allah’a teslimiyetin, Kur’ân’ı rehber, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yolunu yol edinişin deneniş vaktidir. Yasakları terk edip helallere yönelmenin sınanış günleridir. Continue Reading

  4 Ocak 2018 • Genel

 • SORUMLULUK BİLİNCİ

  Altan Murat ÜNAL

  Varlık dünyasının en mükemmeli olarak yaratılan insanın hayatını anlamlı kılan en
  önemli husus ona bir takım sorumluluklar verilerek ilahi kudret tarafından “mükellef”
  konumuna yükseltilmesidir. Meleklerin bile gıpta ettikleri bir konumdur bu. İnsanı mükellef
  kılan Kur’an nihilist yaklaşımı reddederek sorumluluk anlayışıyla gayeliliği ön planda
  tutmaktadır. Continue Reading

  4 Ocak 2018 • Genel

 • RAMAZAN ; VAKİT VE ZAMAN

   

  Arif Arcan  

  Mü’min; yaşamın bütün uğrak yerlerinde “şeylerin” farkına varabilendir. Mükellef olduğu ibadetlerinin vakte bağlı oluşu mü’mini, akıp giden zamanın farkına vardırır. Mü’min, kendisini esir almaya çalışan zamana, vakit ile etkin müdahale eder. Dinamik vakit bilinci, zaman karşısında pasif olan beşeri, “eşref-i mahlûk” derecesine yükseltir. Continue Reading

  4 Ocak 2018 • Genel

 • SORUŞTURMA

  SORUŞTURAN :HALUK POLAT,  MERVE ÇİL, FERHAT KOÇ

  Oruç Allah’a teslimiyetin bir şiarı. Kulun kendini arındırması.. Vakitleri belli bi ibadet..

  Hikmetini ve faydası üzerinde düşünülecek olursa hem bireysel hem toplumsal bir çok faydaya muhtevi.

  Kimilerine göre şenlik, kimilerine göre sadece açlık, kimilerine göreyse susuzluk… Continue Reading

  4 Ocak 2018 • Genel

 • M. ZEKİ DUMAN İLE SÖYLEŞİ

  “MÜCADELE İÇİN, İLİM, HİKMET TEFEKKÜR GEREKİR.”

  Renk, ırk, cins, dil, din, statü/hür köle ayrımı gözetmeksizin, bütün insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler. Üstünlük, sadece Allah’a karşı gelmeme ve kulluk bilincini yaşama üstünlüğündedir. Batı da Allah’ın kontrolü altında, Allah bilinci ile bir insana hizmet etme düşüncesi yoktur. Allah’ın rızasını hoşnutluğunu hedef alan insana hizmet sadece İslâm’dadır.

  Ömrünü Kuranı anlamaya ve yaşamaya adayan muhterem Zeki Duman Hocamızı 2005 de yaptığımız bir söyleşisini yeniden yayınlayarak anmak hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Continue Reading

  2 Ocak 2018 • Genel

sarısoy nakliyatmedya haberlerimedya haberleriistanbul beyaz eşya servisibakırköy playstation cafeklima serviskombi servisdemirdöküm servisbaymak servisvaillant servisprotherm servisiumrekadıköy ikinci el eşyaumreaçık parfüm