ZAHİT ATAM İLE POST-KOLONYALİZM BAĞLAMINDA “ÜÇÜNCÜ DÜNYA SİNEMASI VE FRANTZ FANON ÜZERİNE”

Röportaj: Selma Elmas

 

Şarkiyatçılık, bağrında taşıdığı kolonyal anlayışı Batı’nın kendisini konumlandırdığı merkezle birlikte dünyayı eşit olmayan iki parçaya böldü. Bu bölünmenin tezahürleri olan ötekilerin kimlikleri, tarihleri ve yazgıları şarkiyatçı söylemle postkolonyal dönemde de kültürel alanda ablukaya alındı. Değişen empeyalizm beraberinde değişen sömürü biçimlerini de getirdi. Bu sömürü biçimleri sanattan politikaya birçok alanda söylemsel düzeyde kendini meşrulaştıracak argümanları ve araçları üretmekte gecikmedi. Bu bağlamda Hollywood Sineması özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir güç olarak tarih sahnesine çıkan ABD’nin  önemli silahlarından biri oldu.Üçüncü Sinema ise ticari amaç güdülerek yapılan Hollywood  Sinemasına karşılık ticari kaygıları bir yana bırakarak, daha özgürlükçü, toplumsal sorunlara değinen ve seyirciye belli hedefleri ve mesajları taşımaya çalışan,-sadece Üçüncü Dünya ülkelerinin yaptığı bir sinema değil-,Üçüncü Sinema kuramı çerçevesinde oluşturulan diğer ülkelerinden ürettiği bir sinema olarak  tarih sahnesindeki yerini aldı.

Üçüncü Sinema’nın ve özellikle Afrikalı sinemacıların Frantz Fanon’un sinemayla ilgili tespitleri üzerinden altyapı kurarak bir sinema içeriği oluşturduğunu ve Üçüncü Sinema’nın Fanon’un tespitlerini dikkate alan bir kategori olduğunun altını çizmekte fayda var.Buradan hareketle Nida Dergisi olarak Postkolonyal teorinin izini sürmeye devam ettiğimiz bu söyleşide Postkolonyal teoride hayli önemli bir konumda olan Fraznt Fanon ve Üçüncü Dünya sineması üzerine Sinema Tarihçisi ve Eleştirmeni Zahit Atam’la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi istifadenize sunuyoruz.

 

(Röportajın devamı için, Nida Dergisi, 172. “İlkeli Direniş” sayısını edinebilirsiniz.)

Önceki Konu:
Sonraki Konu:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nem kurutmarutubet kurutmanem kurutmaısımak kiralamasarısoy nakliyatvaillant servisopel yedek parçademirdöküm servisdemirdöküm servisikombi servisfantazi giyim