189. Sayı Kitap Seçkisi

Hazırlayan: Haluk Polat

İNTİHAR EYLEMLERİ,
Talal Asad
Eski Yeni Yayınları
OKSİDENTALİZM -DOĞULU BİR GEZGİNİN GÖZLEMLERİ-,
Mirza Abu Talep Han-  IQ Kültür Sanat

 “Teröristlerin işledikleri korkunç şeylerin, bazen ahlâki olarak meşru olduğunu bir mazeret olarak öne sürmek istemiyorum. Ben yalnızca, modern devletlerin daha kolay bir şekilde ve şimdiye kadar olanlardan da çok büyük bir ölçekte hayatı tahrip ve kesintiye uğratabilmeye muktedir oldukları ve teröristlerin asla bu kapasiteye ulaşamayacakları gerçeğinden etkilendim. Kitabın amacı terörizm, savaş ve intihar eylemi için ahlâki tepkileri önceden hazırlanmış olan kendinden emin kamusal söylemden uzak durabilmesi maksadıyla okuyucunun kafasını yeteri şekilde karıştırmaktır. Devletler kendi tepkilerini savaş terimini kullanmaktan ziyade güvenlik tedbirleri ya da polis eylemleri olarak betimliyorlardı. Liberaller için kınanacak bir şey olsa da Marksistlerin ve milliyetçilerin şiddeti, ilerleme ve seküler tarihe uygun olarak anlaşılabilir bir şeydir. Öte yandan İslami grupların şiddeti, çoğu kimse için, tarihsel bir anlatıya -bilinen anlamda tarihe- yerleştirilmediği için kesinlikle anlaşılamaz bir şeydir.”

Sivillere karşı terörist eylemler gerçekleştiren militanlar ‘son çare’ ile karşı karşıya kalmadığı için buna mecbur olmadıklarını söyleyen teorisyenlere karşı Asad, ‘bu kural neden devletlere uygulanmaz, savaşın son çare olmasını istemek savaşı imkânsız kılmaz mı?’ diye sorar. Asad’a göre İntihar eylemi çok karmaşıktır, hem kendini hem de başkalarını öldürmeyi sağlar. Savaşçının ölerek başkalarını öldürmesinin sebebinin izi, onun sistematik olarak maruz kaldığı mahrum edilme ve küçük düşürülme duygusuna ya da derin kişisel mutsuzluğa kadar sürülebilir. Onun için, karşı konulmaz ve acımasız düşmanla karşı karşıya kalındığında umutsuzluk ve öfkenin bir ifadesi olarak yegâne mümkün tepki, toplu yok etmedir. Ölüm isteği, başarısızlığın serbest bıraktığı enerjilerin taşkınlığından kaynaklanmaktadır: artık ne siyasi bir model, ne de bir ütopya, ne ümit ne de çözüm gibi bir şey olduğunda, mümkün temsiller engellendiğinde, kişi kendisini havaya uçurur!

 

Avrupalılarda gördüğüm en güzel şeylerden birisi de sakinlikleri, saygıları ve alçak sesle konuşmalarıydı. Örneğin birisi konuşurken diğerleri ona bütün dikkatlerini veriyordu. Herkes sırasına göre ses tonunu yükseltmeden konuşuyordu. Bir akşam yemek davetinde ev sahibesiyle koyu bir sohbete daldığımız esnada içeriye ellerinde porselen tabaklarla giren hizmetçi, ayağı halıya takılarak elindekilerin hepsini yere düşürmüştü. Bütün tabaklar bin parçaya ayrılmıştı. Ama ev sahibesi duruma kısa bir göz attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi benimle aynı soğukkanlılıkla konuşmaya devam etmişti. Sonuçta onları tanımaktan çok mutlu olmuştum. Hâlbuki gemi limana yanaştığında güvertedeki tecrübeli arkadaşlarım onlar hakkında çok kötü şeyler anlatmış ve bende kötü bir önyargı uyandırmışlardı. Ben de bu yüzden korkarak ve çekinerek karaya ayak basmıştım. Ama onları görür görmez ön yargılarım silinip gitmişti.”

17. yüzyıldan itibaren Batılılar Doğu’ya çok sayıda yolculuk yapmış ve bundan sonra da adeta Doğu’yu bir laboratuvar gibi inceleme alanı olarak görmüşlerdi. Kitap, Batı’nın oryantalizm olarak adlandırılan Doğu’ya karşı keyfî ve taraflı bir tür kültürel emperyalizmine bir tepki niteliği taşıyan oksidentalizmin ilk metinlerinden olma iddiasında. İngilizler adına Hindistan’da vergi tahsildarı olarak uzun yıllar çalışan İran asıllı Hintli yazar, kitabını, Avrupalılarda yerleşmiş olan Asyalı kadınların Batılı kadınlardan daha az özgür oldukları düşüncesini çürütmek için yazdığını iddia ediyor. Yazarın Dublin, Londra, Paris, İstanbul ve Bağdat gibi büyük şehirlerde geçirdiği altı yıl içerisindeki tecrübelerine dayanarak aktardığı öznel izlenimlerine göre, İrlandalı, İngiliz, Türk, Fransız, Kürt ve Araplar hakkında ve şehirler hakkında birçok çıkarsamada bulunurken, bu tespitlerin oksidentalist bir yaklaşım mı taşıdığı yoksa oryantalist bir yaklaşım mı taşıdığı tartışılır cinsten.

POPÜLİZM: BÜYÜK HINÇ
Eric Fassin, Heretik Yayınları
ŞİDDETİN ARKEOLOJİSİ -İLKEL TOPLUMLARDA SAVAŞ
Pierre Clastres, Nora Kitap

Okuyacağınız bu kitap, her şeyden önce, dünyanın hemen hemen tamamına hâkim olan neoliberal mantığa karşı çıkmaktan son derece uzak olan sağ popülizmin günümüzdeki başat yaklaşımlardan biri olduğunu kabul etmek ve hatırlamamakla birlikte, ‘solun’ benzeri bir popülist strateji uygulamasına karşı çıkmaktadır. Öte yandan, aynı şekilde aynı halkın bir kıyıdan (yani bir popülizmden) diğerine savrulacağına inanmanın yanlış olduğunu, taraf değiştirecekleri umuduyla aşırı sağın seçmenleriyle flört etmenin faydasız olacağını göstermeye çalışıyorum. Zira iki tarafın duyduğu nefret aynı değildir: Birinin öfkesi yalnızca elitlereyken, diğerinin kini yabancılara ve azınlıklara yöneliktir, hatta elitleri de bilhassa ‘gerçek halk’ karşısında yabancılar ve azınlıkların tarafını tutmakla suçlarlar.”

Fransız sosyolog Eric Fassin’e göre son dönemlerde Fransa ve Türkiye benzer süreçlerden geçmektedir zira sıkıyönetim sıradan hukukun bir parçası haline gelmiş; yürütme, her geçen gün kanun yapma yetkisini yasamanın elinden alıyor; polis artık yalnızca yoksul banliyölerde bulunan ‘göçmen’ dediğimiz ‘gençleri’ değil, aynı zamanda eylem ya da toplumsal hareketlere katılan sol ya da aşırı sol destekçileri baskılar durumdadır. Buna rağmen Fransa’nın artık bir demokrasi olmadığını ve bir diktatörlük olduğunu da söyleyemeyiz lakin günümüzün eğreti demokrasileri geçmişteki darbelerden de farklıdır. Neoliberalizmin otoriter rejimlere her geçen gün daha fazla eşlik etmesiyle yasal/demokratik darbeler tanklarla değil bankalarla yapılır olmuştur. Yaşadığımız şey militarizm ve sermaye himayesinde demokrasiden çıkıştır. Fassin’e göre popülizm kavramını kavramdan ziyade bir silah olarak görmek gerekir. Popülizm ne bir ideoloji, ne bir program ne de bir rejimdir. O, müphemlik ve muğlâklıklar içerisinde ancak somut olarak karşılaşıldığında görülebilecek bir şeydir.

16. yüzyılın tarihçilerine göre inançsız, yasasız, kralsız insanlar. Sebebi de belliydi: doğal durumlarında kalmış bu insanlar, toplumsal duruma henüz erişememişlerdi. Yabanilerin dünyası Avrupa düşüncesi için kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir şeydi. İlkel toplumun varlığı hep, Batılı toplumun varlığına göre tamamen farklı bir yer, yokluğun -gözlemcilerin sosyo-kültürel evrenini oluşturan her şeyin namevcudiyetinin- tuhaf ve akıl almaz mekânı olarak kavranmıştır. Bu hiyerarşisiz dünyada kimse kimseden emir almaz; toplum zenginlik sahibi olmaya kayıtsızdır; şefler yönetmez; kültürlerin ahlâki sistemleri yoktur, çünkü günah kavramı bulunmaz; sınıfsız, devletsiz vb. toplumlardır bunlar. Özetlersek, eski gezginlerin ve çağdaş bilginlerin durmadan bağırdıkları fakat söylemeyi beceremedikleri şey ilkel toplumun özünde bölünmemiş olduğudur.”

Fransız antropolog ve etnolog Pierre Clastres, ilkel toplumlar hakkındaki önemli çalışmalarının bir ürünü olan kitabında şiddetin/savaşın ilkel toplumun genlerine işlenmiş bir zaruret olduğunu hatta ilkel toplumun varlığının kaynağı olduğunu savunuyor. Clastres, kitabında sadece ilkel toplumların politik-toplumsal tarihini aydınlatmıyor, günümüz devlet, toplum, politika kavramlarına aydınlatıcı fikirler veriyor. Clastres’a göre ilkel toplum her şeyden önce, başkalarıyla özdeşleşmeyi; onu kendisi yapan öz varlığını ve farkını, kendisini özerk bir Biz olarak düşünme kapasitesini kaybetmek istemez. Genelleşmiş mübadelenin ve herkesin birbiriyle dost olmasının yol açacağı özdeşleşme ortamında her topluluk bireyselliğini kaybedecektir. Herkesin birbiriyle mübadele yapması ilkel toplumun sonu olacaktır. Muhtelif sayıdaki Biz’in tek bir üst-Biz’de birleşmesi her özerk topluluğa ait farkların ortadan kalkması, Biz ve Öteki ayrımının yürürlükten kalkması, yani bizzat ilkel toplumun yok olması anlamına gelecektir. Burada ilkel psikoloji değil, sosyolojik mantık söz konusudur.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/